Borrås skåra Borrås skåra. Ett par kilometer öster om Väröbacka finns ett märkligt berg mitt inne i skogen. Berget är kluvet i tvenne delar och mellan delarna löper en djup spricka, bara nätt och jämnt mansbred. Stigen upp till klyftan klättrar närmare femtio höjdmeter och är en fullgod övning för en backlöpare, brant och tämligen rotig. Tar man sig upp på toppen av berget väntar en underbar utsikt över omgivande fält och långt bort i fjärran västerhavet. Den normala passagen upp är norrifrån, från den porlande Packadammsbäcken. Sannolikt kan man klättra sig ner på sydsidan av berget för fortsatt löpning på småvägar mot platser som Väröbacka, Tångaberg och i förlängningen kanske också Varberg.

BrattåsravinenBrattåsravinen. Från Axle mosse och rakt söderut till Eklanda löper en djupt utmejslad dalgång, stigen längs ravinens västra sida är slät och lättsprungen, springer man nedför har man branta bergssidor till höger och lummig grönska till vänster. Det finns även en mindre stig längs den östra kanten av ravinen, den är mer teknisk och mer vindlande men har en mer påtaglig skogskänsla. Båda valen är förstklassiga och gör brattåsravinen till ett av Änggårdsbergens verkliga guldkorn. Området väster om Brattåsravinen är mycket svårtillgängligt med klippor, stup och tät vegetation.

BredfjällBredfjäll. Själva kärnan i Änggårdsbergen, en bred höjd som sträcker sig från området mellan Finns och Torbjörnsmossarna i norr och väster om Sandås i söder. Den norra änden består av ljunghed genomkorsad av breda och sandiga stigar. Fantastisk löpning med utsikt mot Göteborg i norr, till synes ändlösa skogar i söder, och mot Kattegatt i väster. Passerar man den lilla sänkan som delar Bredfjäll mitt på kommer man över i en gles tallskog, där marken svarar härligt under fötterna. Det finns nästan ingen undervegetation, vilket möjligen är ett ekologiskt misslyckande men det är suveränt skönt att springa här – tallarna och underlaget ger en fartkänsla som är mycket svårmatchad.

Brunnsviken Brunnsviken. Trevlig ‘sjö’ jag brukar försöka få tid att springa runt när jag är hos Svårföräldrarna. Enkelt att hitta, vackert och alldeles lagom långt. Dessutom är det uppskyltat såsom varande hälsans stig. Den västra sidan är enklast, med lätt parklöpning genom Haga, på den östra är det lite mindre trafik och mer stig och mindre av parkväg. Ungefär elva kilometer har jag för mig att ett varv brukar vara.